సొంత సామాజికవర్గాన్ని కూడా వదల్లేదు…కోడెల బాధితుల గగ్గోలు| Kodela Victims on K Tax in Sattenapalli

సొంత సామాజికవర్గాన్ని కూడా వదల్లేదు…కోడెల బాధితుల గగ్గోలు| Kodela Victims on K Tax in…